Ако имате проблем с покрива е демонтажът на старите счупени, похабени или протичащи по една или друга причина керемиди е повече от належащ, потърсете нашата бригада, която е съставена от хора с дългогодишен опит в тази дейност.

Ние ще ви помогмен ефективно, ефикасно и качествено при демонтажа на старите керемиди, както и в другите съпътстващи тази операция дейности като демонтажа на капаците, на скарата и на подпокривното фолио или мушама, отстраняването на калта и на всички стари тенекеджийски изделия, което е нужно за един качествен ремонт.

При демонтажа на старите керемиди от покрива, нашите специалисти ще сортират, ще претърсят или ще подменят керемидите в съответствие с техния модел и съгласно това дали те са непоправимо счупени или могат да се използват отново.

Нашата бригада има богат опит в работата си по демонтажа на стари керемиди и можем да предложим оптималните решения за ремонта на вашия покрив на базата на нашите умения, опит и знания, като в същото време работим в срок, качествено и на цени, които ще ви изненадат приятно.

Обадете се