Качването и същинското лепене на воалита на покрива се прави след полагането на хидроизолация и демонтирането на старите керемиди и дъсчената ламперия на покривната конструкция. Покривът се грундира с битумен грунд за добро сцепление и 24 часа след като изсъхне напълно, се лепи самия воалит.

При работата с воалит се започва от долния нисък край на покрива и водоравно се придвижваме към самото му било, като при полагането на следващата ролка, се застъпва предната с около 10 сантиметра, колко всъщност е гол без да е добавена посипката.

В работата си бригадата спазва всички мерки за сигурност и безопасност на труда, а конкретно при лепенето на воалит, ръкавиците са чадължителна част от екипировката.

Обикновено тази дейност се върши в екип от двама работници. Самият процес на работа изисква равномерно полагане отдолу нагоре, без да се притиска силно материала. Обръща се особено внимание на нагряването на ваолита, защото при прегряване парчето може да се прокъса и да се налага да се полага втори път ново парче.

Нашият екип има богат опит в работата си с лепенето на воалит, но оптималните температури на въздуха за тази дейност са от порядъка на 20 до 25 градуса по Целзий. При по-студено или по-топло време може да се получат определени деформации по воалита.

Обадете се