В конструкцията под всеки керемиден покрив, която у нас обичайно е дървена, задължително трябва да фигурира и носеща двойна летвена скара, която подсигурява постоянен поток от въздух откъм улука към билото на покрива, така че да подсигурява изпаряването на влагата и да неутрализира последиците от натрупала се от прокапали керемиди вода като влада, мухъл или течове.

В случая най-простото решение е и най-правилно, благодарение на елементарния факт, че под летвената скара, носеща самите керемиди, е предвидена и втора такава, с перпендикулярно разположени по отношение на първата летви, така че за разлика от единичната летвена скара, този вариант осигурява перфектно отичане и незадържане на вода върху покрива.

Екипът ни има богат опит в направата на двойни летвени скари на различни типове покриви. При тази операция, майсторите ни коват направо за дъсчената обвивка по дължината на покривния скат и над носещите елементи от конструкцията тесни летви.

Над тези летви се наковава скарата, съставена от същия тип летви, като разположените по хоризонтала, а за самите тях в по-късен етап вече се прикрепват керемидите чрез закачане на горния им край към летвата.

Опитът на бригадата ни сочи, че направата на двойна летвена скара се налага все повече при ремонта и строителство на покриви, като почти напълно е изместила използвания обикновено до неотдавна метод за направа на единична скара под керемидите.

Основната дървена покривна конструкция, която обикновено се използва масово у нас, се състои от няколко опорни елемента като главните биндерни греди, подложни, билни или средни столици, стълбове или попове, макази или наклонени подпори, клещи.

При работата си по монтажа на двойната летвена скара, майсторите ни внимават преди монтирането на керемиденото покритие, всички повърхности на покрива да са изпънати в една равнина.

При правилна работа, при двойната скара се получава оптимално и постоянно естествено вентилиране вентилация на въздуха в посока от стрехите към билото, което в бранша обикновено се нарича „студен покрив“.

Така при монтажа на двойната скара собственика си осигурява максимална прохлада през горещите летни месеци и добра топлоизолация и хидроизолация в зимните студове. Плюс е и липсата на мухъли, кондензи, течове и предпоставки за прогниването на конструкцията.

Обадете се