Проблеми с улуците, уплътнения, които пропускат вода, ръжда механични проблеми, недостатъчно добра крепежна конструкция – това са част от проблемите с покрива на къщата, с които се сблъскват много хора.

Ние предлагаме оптимално решение на тези проблеми с цялостно подменяне на оточната система и частите към нея. Част от това е монтамът на скобите.

Към монтирането на скобите нашият екип подхожда винаги внимателно, добре подготвен, с направени точни изчисления и яснота от нужните бройки, размери и качество.

Скобите за закрепването на улуците са важен компонент от всеки водоотводнителни системи на скатния покрив, тъй като тях улука се закрепва надеждно и здраво за челните дъски. Скобите са основен и много важен крепежен елемент, затова се монтират прецизно, точно и с повишено внимание от нашите майстори. При монтажа на скоби, бригадата ни действа в задължителна последователност при поставянето им, за да имат улуците нужното здраво закрепване и необходим наклон на отичане на водата.

Монтажът на скобите е и първият елемент от монтирането на отводнителната система, след което вече се поставят и улуците, водосборните кутии, водосточните тръби, накрайниците. Задължително при този важен трудов процес е първата и последната скоба да бъдат монтирани на разстояние от 10 сантиметра от началото на улука и на 10 сантиметра преди неговия край, като между отделните скоби обичайната дистанция е от най-много 60 сантиметра.

Нашият опит ни позволява да работим свободно с монтажа на различните типове скоби. Компактните скоби монтираме направо в челната дъска, а самофиксиращите се скоби огъваме съответно на наклона на дадения покрив и фиксираме за дървения гредоред.

Преди да пристъпят към самия монтаж на скобите, нашите квалифицирани майстори първоначално подреждат скобите, номерират ги и начертават базовата линия за работа, спазвайки задължителните разстояния между скобите и нужния наклон за улуците.

Скобите за водосточните тръби монтираме върху външната стена на къщата, без значение дали трябва тя да се фиксира към тухла, панел, камък или някой друг използван при строителството материал. В тази ситуация първата от скобите се закрепват на 10 сантиметра преди самия край на коляното, а между отделните скоби се оставя максимум 2 метра разстояние, като трябва да следим за правилната вертикална позиция на тръбата..

Обадете се