Демонтажът  на старите летви и монтажа на новите летви и мушамата е една от основните дейности, когато нашата бригада поеме поръчка по ремонта на стари покриви на сгради.

Тази услуга е много специфична и изисква умения, тъй като старите летви и мушами обикновено са с дългогодишна давност и са силно износени, ерозирали и похабени, така че към демонтирането им трябва да се подходи изключително внимателно.

Хората от екипа ни с годините са изградили рутина, която им позволява да извършат  услугата монтаж – демонтаж качествено, бързо и при спазването на пълни мерки за сигурност.

В същото време хората ни запазват всички запазени стари елементи от покривната конструкция, които могат да се използват впоследствие.

Екипът ни извършва демонтажа  на старите летви и мушами и монтажа на нови, като в същото време следи за опазването на терена и за евентуалния ремонт на покривната конструкция.

Обадете се