Монтажът на улуците на една сграда е отговорна и сложна дейност, която хората от бригадата ни владеят перфектно, благодарение на дългогодишния си опит, уменията си и екипната работа.

Монтажът на улуци и размерите им изцяло зависят от размерите на покрива и от необходимия наклон на цялата отводнителна система.

Преди да започнем същинската работа, наш специалист прави предварителен оглед на място на обекта, след което се изготвя и оферта, която задължително съчетава високо качество на работа и разумни цени.

След предварителен прецизен анализ и изчисления, се поставят скобите, като за целта се използват надеждни винтове.

Оптималното трасе на монтирането може да се маркира с опъване на нишка от първоначално поставената скоба до тази в края на трасето, предвидено за улуците.

След това хората от нашата бридата пристъпват към монтирането на всички необходими водосточни тръби, както и на специалното водосборно казанче.

При съединяването на отделните улуци пък се използват също съединителните скоби.

По желание на клиента, бригадата ни може да монтира и все по-актуалните американски безшевни улуци. Те се правят под американски лиценз и се монтират с американска техника и технология на място на самия обект със специални машини.

Обадете се